1

Zaken waarbij Wassenaar Vermogensregie u efficiënt
en effectief kan ondersteunen.

  • Begeleiding bij de selectie van een nieuwe bank of vermogensbeheerder. Krijgt u de goede kwaliteit dienstverlening tegen de juiste prijs?
  • Vertegenwoordiging van uw belangen bij uw bank of vermogensbeheerder door voor u de kritische vragen te stellen.
  • Analyse over de invulling van uw portefeuille. Is uw vermogen goed (regionaal) gespreid over verschillende vermogensklassen zoals: aandelen, spaarproducten, obligaties en alternatieve beleggingsvormen?
  • Begeleiding bij de evaluatie van uw banken en vermogensbeheerders.
  • Wilt u naast alleen rendement behalen nog meer doen met uw vermogen, bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen?
  • Financiële Planning. Wat zijn voor u bijvoorbeeld de financiële gevolgen bij: pensioen, arbeidsongeschiktheid, ontslag, faillissement, echtscheiding, overlijden en overdragen van vermogen naar de volgende generatie. Lees meer
  • Omdat vermogen vaak bij verschillende financiële partijen is ondergebracht, is het prettig een totaaloverzicht te hebben van de posities per instelling. Met een gecombineerde vermogensrapportage worden de toekomstige opbrengsten en risico’s goed in kaart gebracht.
  • Hulp bij aanverwante administratieve zaken zoals uitbesteding van uw administratie.

© 2022 WASSENAAR VERMOGENSREGIE .ALL RIGHTS RESERVED